Talajszondás, hőszivattyús rendszer

A talajszondás hőszivattyús rendszereknél az épület fűtéséhez szükséges hőt a függőlegesen a talajba helyezett szondákon keresztül nyerjük. A szondákban szivattyúkkal keringtetett fagyálló keverék biztosítja a hő szállítását. Az általában U alakú szondákat egy-egy körülbelül 15 cm átmérőjű, 30 – 150 m mélységű furatba helyezik, így a talajkollektoros rendszerhez képest jóval kisebb helyigény mellett biztosítható a hőnyerés. További kedvező tulajdonsága a rendszernek, hogy a felszíni rétegektől távolodva csökken a Nap hőenergiájának hatása és átveszi a szerepét a geotermikus energia, a Föld belsejéből származó hőenergia. Magyarország területén a felszíntől távolodva kilométerenként átlagosan 50-60°C-ot emelkedik a hőmérséklet, ami közel kétszerese az európai átlagnak. Az átlagot meghaladó és közel állandónak tekinthető szondaköri hőmérséklet kedvező hatású a hőszivattyús rendszer üzemeltetésére, ugyanis a hőszivattyús rendszer üzemköltségét az áthidalandó hőmérsékletkülönbség befolyásolja. Magasabb talajhőmérséklet mellett ugyan az a hőszivattyú alacsonyabb üzemköltséggel üzemeltethető. A szondamező kialakítása magas szintű szakértelmet és több szakterület összetett munkáját igényli. Egyrészt szükséges a talaj adottságainak, ellenállásának, rétegződéseinek, a talaj- és rétegvizek helyzetének és folyásirányának ismerete, másrészt minden egyes szondamezőt az épületgépészeti rendszer hőfelhasználásának sajátosságaira kell méretezni. A csúcsigényen kívül az éves hőfelhasználás eloszlása is komoly szerepet játszik egy szondamező kialakításában. Például éves átlagban több fűtési hőenergia nyerhető egy nyáron hűtésre használt szondamezőből, mint egy folyamatosan például medencetemperálásra használt mezőből megegyező adottságok és kialakítás mellett. A talajszondával átlagosan kinyerhető hőteljesítmény 50 W/m.

A talajszondás rendszer kialakítása bányakapitánysági és gyakran vízjogi engedélyeztetéshez is kötött eljárás.

Talajszondás rendszer előnyei:

  • viszonylag magas a szondamezőből kinyerhető hőmérséklet, azaz kedvező COP érték érhető el
  • a szondamezőből kinyerhető hőmérséklet közel állandó, független a külső hőmérséklet ingadozásától
  • lehetőséget nyújt passzív hűtésre

hátrányai:

  • magas a fúrási és telepítési költség
  • nem minden esetben lehetséges a fúrás (pl. barlangos területek)
  • a szondaköri szivattyúzás üzemeltetési többletköltséget okoz
  • alacsony hőmérsékletű és így kis hőfoklépcsőjű fűtési rendszereknél alkalmazható
  • a kis hőfoklépcső miatt többlet beruházási költség jelentkezik a nagyobb cső és szerelvényméretek miatt

 
Bővebb információért, hőszivattyús rendszerek tervezésével, felülvizsgálatával, vagy tanácsadással kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

Elérhetőségeink »